Rozbory vody

Spolupracujeme s akreditovaným laboratóriom. Vieme zabezpečiť odber vzoriek a ich fyzikálno-chemický, biologický  rozbor v rámci celého Slovenska

Prihlásenie