Referencie

"Na spolupráci so spoločnosťou Zeoclay s.r.o. sa mi páči  odbornosť a  znalosť problematiky. "

   Ing. Peter Krištofovič,  úspešný podnikateľ, motivačný kouč, predseda predstavenstva 

                                        Salve Group a.s.  a zakladateľ  PK Academy 

 

"Oceňujem odborný a ľudský prístup pri zložitom procese úpravy vody. Upravovaná voda svojimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami spôsobovala značne problémy, ktoré sa podarilo vyriešiť. Voda pred úpravou je agresívna a obsahuje veľmi vysoké hodnoty železa a mangánu. Termín dodávky úpravne vody bol v omeškaní. "

Ing. Maroš Seňo, konateľ  spoločnosti Citybuilding s.r.o. 

Referenciu si môžete  overiť tu

 

"Z filtračného zariadenia Geofilter som nadšený. Na chate v chatovej oblasti Tomky na Záhorí máme v studničnej vode veľa železa a mangánu. Odkedy používame filtračné zariadenie Geofilter, je kvalita vody úplne iná. Veľkou výhodou filtračného zariadenia je jeho jednoduchá údržba. Oceňujeme odbornosť, ústretovosť."

Doc. MUDr. Ján Porubský CSc., vysokoškolský pedagóg, LF UK 

Referenciu si môžete overiť tu

  

"Filtračné zariadenie Geofilter 20  odporúčam ostatným čo  majú problém so železom a mangánom vo vode. Oceňujem ochotu  a zrozumiteľný návod."

Ing. Juraj Borguľa, ex  viceprezident zväzu strojárského priemyslu Slovenskej Republiky

                                    člen predstavenstva WIBO -SWISS,  a.s., člen predstavenstva s52, a.s. 

Referenciu si môžete overiť tu

 

"Oceňujeme orientáciu na zákazníka a flexibilitu riešení. Flexibilitu riešení odráža filtračný systém GAM, ktorý umožňuje odstrániť železo z vody pri výkone až 50 litrov za minútu. Filtračný systém máme nainštalovaný v malej vodomernej šachte." 

Ing. Peter Helexa, bývali člen predstavenstva SWAN Mobile, a.s., v súčasnosti riaditeľ odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy  

Referenciu si môžete overiť tu 

 

"Na spolupráci s firmou Zeoclay s.r.o. sa mi najviac páči odbornosť, pohotový servis, možnosť konzultácie kedykoľvek.Odporúčam  zvýšiť podiel automatizácie na čistení filtra."

JUDr. Imrich Takács, konateľ spoločnosti QUADROFLEX, s.r.o. 

Referenciu si môžete overiť tu

 

"Na spolupráci so spoločnosťou Zeoclay s.r.o. oceňujem udržiavanie pravidelného kontaktu, informovanosti. S filtračným zariadením Geofilter som spokojný ako aj s pomocou pri údržbe zariadenia."

Ing. Arpád Tilajcsík, CSc., dôchodca (bývalý prednosta obvodného úradu v Dunajskej Strede)               

Prihlásenie