Úprava mangánovej a železitej vody cez dotykový displej

Sme tím expertov, ktorý sa špecializujú hlavne na úpravu vody s obsahom železa a mangánu. Ku klientom pristupujeme individuálne, a preto sme schopní splniť aj veľmi ťažké úlohy.

Sme na trhu 10 rokov. 

Odkaz na zrealizované projekty:

http://www.zeoclay.eu/sk/realizovane-projekty/

 

Prvé filtračné zariadenie Geofilter 20 s filtračným médiom Klinomangán 1000 vzniklo v laboratóriach firmy Geoproduct Kft v Máde v tokajskom stratovulkáne. 

  

 

Nápad vytvoriť pilotný firmu s originálnym názvom ZEOCLAY ( ZEO - zeolitové minerály, CLAY - ílové minerály) vyjadrujúcim 2 hlavné užitočné zložky minerálnych surovín,z ktorých sa vyrába filtračné médium Klinomangán, sa ukázal byť ako veľmi dobrý. O filtračné zariadenie na odstránenie železa a mangánu bol hneď zvýšený záujem.

 

 

Mnohí ľudia však mali v ich studničnej vode veľmi vysoké koncentrácie mangánu a železa, na ktoré už kapacitne nestačila klasická technológia Geofilter 20 s ručným ovládaním. Preto sa začali hneď od začiatku postupne vyvíjať automatické systémy, čo nebolo vôbec jednoduché. Boli potrebné hodiny, hodiny tvrdej práce v laboratóriu a v praxi u zákaznika, často bez nároku na honorár. Zvedavosť, viera objaviť doposiaľ nepoznané, hlavne možnosť vyriešiť zákaznikovi jeho problém poháňali dopredu.  

 

 

Často sa ukázalo, že aj keď sa   prvé automatické systémy poctivo testovali  doma  v laboratóriu, v praxi vždy optimálne  nefungovali  a mali rezervy. Preto sa viackrát inovovali s hlavným cieľom funkčnosti ,efektivity, ľahkého servisu a  nízkonákladovej prevádzky. V  2009-2015 uzrelo svetlo sveta viacero nových  filtračných systémov,z ktorých prelomový bol filtračný systém Zeoox ,ktorý dávkoval čistý kyslík  do surovej vody.   

 

 

V roku 2014 bol kovový filter nahradený plastovým so špeciálnou otváracou a zatváracou technológiou Duxal. Manuálny panel na regeneráciu a spätné premývanie filtračného média sa miniaturizoval. Tieto nové produkty sú výsledkom dlhoročného výskumu a vývoja.

 

zeoclay.eu    zeoclay.eu

Povolenie na využívanie na pitné účely :

https://www.zeoclay.eu/files/permiso.pdf

 

Realizované projekty     

https://www.zeoclay.eu/sk/realizovane-projekty/                    

Prihlásenie