Firma ZEOCLAY s.r.o. odstraňuje železo, mangán, amoniak z vody zo studní

Na úpravu vody sa používajú filtračné média vyrobené z vulkanickej horniny. Majú unikátné fyzikálno-chemické vlastnosti.

Inovatívne filtračné technológie súvisia s vlastným dlhoročným výskumom a vývojom a prešli viacerými etapami zdokonaľovania. Preto majú nízke prevádzkové náklady, časovo neobmedzenú životnosť a jednoduchú údržbu.

Filtračné technológie sú montované revolučnou, vo svete novou patentovanou technológiou „Duxal“. Jej princíp spočíva v tom, že každá súčiastka je pripojená k druhej tak, aby sa dala od nej oddeliť a znovu spojiť bez skutkovania,krútenia, použitia tesniacich materiálov. Technológia Duxal je veľmi odolná proti tlaku, korózií. Systém sa dá rozmontovať a znovu namontovať v priebehu niekoľkých minút. Výmena akejkoľvek súčiastky je jednoduchá. Dosypanie filtračného média do filtra je rovnako veľmi jednoduché.

Časovo neohraničená životnosť vzhľadom na súčiastky nepodliehajúce korózií. 

 

(Filtračné zariadenie neobsahuje žiadne korodujúce súčiastky vďaka revolučnej  spájacej technológií Duxal. Ohľadom informácií nás prosím kontaktujte)

https://www.facebook.com/zeoclay/

POTREBUJETE PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS

zeoclay@zeoclay.eu

geofilter@zeoclay.eu

 

0944 969 220

0948 213 814

Prihlásenie