Zeoox 1 systém bol prvým prototypom (aj na svete !), ktorý generoval kyslík na odstránenie železa a mangánu