CENNÍK ROZBORU PITNEJ VODY PRE ROK 2011

Pracovisko: Hydrochemické laboratórium pitných a odpadových vôd


Chemický rozbor: 60 € + DPH 12 €=72 €

Chemický + mikrobiologický rozbor: 115 € + DPH 23 €=138 €

Chemický + mikrobiologický + biologický rozbor: 145 € + DPH 29 €=174 €
(t.j. minimálny rozbor potrebný ku kolaudácii)

 

Za  odber  vzorky  si   Aquaseco s.r.o.  účtuje poplatok 20 € + DPH 4 €=24 €
Za  akreditovaný odber  vzorky  si  Aquaseco s.r.o. účtuje poplatok 33 € + DPH 6,60 €=39,60 €

 

      

                                            

 

                                                   WWW.AQUASECO.SK