Oblasti využitia zeolitových tufov

 

                                                                                   

 Odstraňovanie   Fe. Mn, NH4                                  Filtrácia  jazernej vody

 

 

 

                                                  

   Zadržiavanie vody a hnojív                                 Liečivá,  kozmetické prípravky