ZEOLIT A ZEOLITOVÝ TUF

r5

Zeolity patria do skupiny hydratovaných silikátov. Sú tvorené kostrami štvorstenov (tetraédrov) Si a Al. Obsahujú dutiny  a tunely, v ktorých sa nachádzajú molekuly vody a  Ca,Na, K  ióny. Priemyselné vuyžitie má najmä klinoptilolit a mordenit.

 

Zeolitový tuf je vulkanická hornina, ktorá je zložená zo zeolitov (klinoptilolit, mordenit) a ílových minerálov (kaolinit, smektit).