Plastový GEOFILTER 20 s  filtračným médiom Klinomangán  odstraňuje železo a mangán zo surovej vody, pričom sa garantuje odstránenie železa  a mangánu. Rovnako sa garantuje odstránenie iba  železa a mangánu a zachovanie vo vode všetkých dôležitých minerálnych látok (Ca, Mg, K,). Náklady na prevádzku a údržbu filtračného zariadenia  Geofilter 20 na odstránenie železa a mangánu sú veľmi nízke. Filtračné médium sa ľahko vyčistí na opätovné použitie (nie sú potrebné plnoautomatické filtračné zariadenia pokiaľ nie je koncentrácia železa a mangánu veľmi vysoká). Ponúkame riešenia overené výskumom, vývojom a dlhoročnou praxou od " trabantu" po "mercedes"na  problém so železitou a mangánovou vodou v závislosti od požiadaviek a možností zákazníka.

 

 

 

 (Filtračné zariadenie neobsahuje žiadne korodujúce súčiastky vďaka špeciálnej spájacej technológií. Ohľadom informácií nás prosím kontaktujte)

 

 

https://www.facebook.com/zeoclay/

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Referencie

 

" Filtračné zariadenie Geofilter 20 odporúčam ostatným čo majú problém so železom a mangánom vo vode. Oceňujem ochotu a zrozumiteľný návod." 

 

Ing. Juraj Borguľa, viceprezident zväzu strojárského priemyslu Slovenskej Republiky,   člen predstavenstva WIBO -SWISS, a.s.

 

"Oceňujeme orientáciu na zákazníka a flexibilitu riešení. Flexibilitu riešení odráža filtračný systém GAM, ktorý umožňuje odstrániť železo z vody pri výkone až 50 litrov za minútu. Filtračný systém máme nainštalovaný v malej vodomernej šachte." 

Ing. Peter Helexa, člen predstavenstva SWAN Mobile, a.s. 

 

"Na spolupráci s firmou Zeoclay s.r.o. sa mi najviac páči odbornosť, pohotový servis, možnosť konzultácie kedykoľvek.Odporúčam zvýšiť podiel automatizácie na čistení filtra."

JUDr. Imrich Takács, konateľ spoločnosti QUADROFLEX, s.r.o.